Claus Ladegaardclaus_01_adj

Kort om mig:

– 46 år, gift med Stine og har sammen 2 drenge. Uddannet landmand, abejder som lastvognschauffør.

– Bosat i Fensmark ved Næstved og er tropleder i Herlufmagle Gruppe.

– Har siden 8. leveår været KFUM- Spejder og har gennem tiden prøvet kræfter med mange forskellige spejderopgaver: Ulveleder, Juniorleder, Tropleder, Seniortropleder, Klanleder, Gruppeassistent, Grupperådsformand, Divisionsassistent, Kasserer i Den Grønne Gruppe, Kursusleder på diverse kurser, Instruktør på ULK og Gilwell, Korpssekretær og Kontorleder på korpskontoret.

– Stiller op til Hovedbestyrelsen fordi jeg gerne vil, og kan, være med til at præge organisationen. Fordi jeg gerne vil være med til at underbygge og støtte alt det gode spejderarbejde der sker ude i de lokale grupper. Fordi fællesskabet skal danne rammen i de ting vi gør – det være sig i ulveflokken, troppen, gruppen, med de andre spejderkorps, Spejdernes Lejr – sammen kan vi gøre en endnu større forskel…

 


Mit navn er Claus…

– jeg er KFUM-Spejder og det er jeg stolt af. Jeg er spejder fordi jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg syntes spejderideen er så god, at vi skal sikre at så mange som muligt får mulighed for at møde dette, på et eller andet tidspunkt i deres opvækst.

Vi skal ikke være mange bare for at være mange, men vi skal være mange fordi vi har så godt et tilbud, at flest muligt skal have mulighed for at møde det. I vores arbejde udvikler vi hele mennesker, og på den måde er vi med til at gøre verden en lille smule bedre.

 


claus_02_adj

Min mission…

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen fordi, jeg gerne vil være med til at præge organisationen. Det er i den lokale gruppe spejderlivet udleves, så resten af organisationen skal bakke op om dette. Vi skal udvikle værktøjer som kan understøtte gruppernes kommunikation til hjemmeside, facebook, SMS og kommunikation til forældre og medlemmer. Enkelte administrationsløsninger der understøtter gruppen, samt redskaber til vækst og udvikling af gruppeledelser, er også et fokuspunkt for mig.

Jeg er klar over at der er mange opgave som skal løses, som den lokale gruppe ikke kan se fornuften i. Her har vi som hovedbestyrelse/organisation en opgave i at synliggøre at arbejdet kommer den lokale gruppe til gavn.

Vi skal som organisation understøtte grupperne i at styrke relationerne ud ad til – over for kommunne, andre foreninger, Åben skole osv.

Vi skal også sikre at der er et tilbud til de spejdere som ikke har en lokal tilknytning.

 


”Sammen rykker vi verden – med vilje”

Jeg vil gerne være med til at forme visionen for KFUM-Spejderne frem mod 2020, og vil gerne være med til at føre den ud i livet til glæde og gavn for alle medlemmer i korpset.

 

For mig er spejderarbejdet meget tydeligt formuleret i Baden-Powells sidste hilsen til spejderne, som lyder:

“Den virkelige måde at blive lykkelig på er at gøre andre mennesker lykkelige. Prøv at

efterlade denne verden en lille smule bedre end du fandt den. Og når din sidste stund en gang kommer, kan du dø lykkelig i bevidstheden om, at du i hvert fald ikke har spildt dit liv, men gjort dit bedste. Jeg siger: Vær beredt til at leve lykkelig og til at dø lykkelig – hold altid dit spejderløfte – også når du ikke er dreng mere – måtte Gud hjælpe dig dertil.

Din ven

Baden-Powell”.

 

 

Folder kan også downloades HER

Leave a Reply

  • (will not be published)