Fælles salg af lodsedler, lørdag d. 1-2-2013 klokken 10.00 til 14.00.

Traditionen tro starter vi salget af KFUM Spejdernes Landslotteri med en dag, hvor vi samlet går ud og sælger lodsedler i Herlufmagle og Gelsted.

I år har vi lavet to startpunkter – henholdsvis ved Pizzariaet i Herlufmagle og den tidligere Daglig Brugs i Gelsted.
Begge steder vil der være en ansvarlig til stede, som inddeler dem der kommer i hold og sender dem ud på de forskellige ruter. Holdene følger så deres ruter, så vi ikke kommer til at spørge de samme huse flere gange, og til slut samles vi i Spejderhytten, hvor grupperne laver status med de ansvarlige. Antallet af holdets solgte lodder bliver fordelt ud på de deltagende spejdere og tæller med i det individuelle regnskab.


Generelt omkring salg af lodsedler.

Vi har igen i år  fået 1500 lodsedler. som vi skal sælge. Hvert lod koster 20,- kroner, hvoraf spejdergruppen får 14,- kroner for hvert solgt lodseddel. Det betyder, at hvis vi får solgt alle 1500 lodsedler tjener gruppen 21.000,- kroner, som er en vigtig kilde til at kunne lave mange af vores aktiviteter, arrangementer og ture.

“Sidste salgsdato” for lodsedlerne er 31-3-2014.

De spejdere der ikke har været med på den fælles dag d. 1-2-2014, vil kunne få lodsedler i enhederne i den efterfølgende uge. dvs. uge 6.

Vi udleverer som udgangspunkt 10 lodsedler til alle børn, med den tanke, at de kan sælge til famile, venner, naboer osv.
Hvis I som forældre ikke ønsker at jeres barn skal deltage i dette, kan I blot returnere lodsedlerne til lederen igen.
Der vil følge en kvittering med alle udleverede lodsedler, således at I som forældre også har mulighed for at holde et overblik.

 

Hvor må man sælge?

Der er gode muligheder for at sælge lodsedler i Næstved, f.eks. på Kvægtorvet, Axeltorv eller Sct. Jørgens Park eller måske Netto i Gelsted.

Husk, at hvis I står udenfor en butik og sælger, skal I selvfølgelig spørge butikken om lov.

Vi må ikke sælge i Næstved Storcenter / Bilka, da spejderne i Fensmark har en aftale med Bilka og hvis man skal sælge noget som helst i centeret, skal man have en stadeplads, der koster 1500,- kr. pr. dag.

Husk uniformen og synligt spejdertørklæde.

Hvis man er flere der sælger man sammen, vil det være en rigtig god idé at holde styr på, ikke blot hvem der har solgt hvor mange lodder (evt. dele antallet af lodsedler mellem deltagerne), men også hvor mange penge deltagerne skal returnere hver i sær.

 

Hvad kan man vinde?

Foran på hvert bundt lodder er der en forside, hvor man må skrive navn, adresse osv. når man har solgt alle 10. Forsiden skal afleveres til lederen og så sender vi den ind til Korpset og man er så med i en ekstra lodtrækning.

 

Men vi vil selvfølgelig også gerne præmiere alle de glade børn der gør en indsats med at sælge lodsedler. Som noget nyt i år har vi derfor lavet en “præmiestige”.

Præmiestigen går i sin enkelthed ud på, at for hver 10 lodsedler man sælger mere end de 10 første, stiger man et trin og får dermed en større præmie.

Vi starter altså på 20 solgte lodsedler for præmietrin 1. 30 solgte lodsedler giver trin 2, 40 lodsedler udløser trin 3 osv.

Det vil sige, at jo flere lodsedler man sælger, jo større bliver præmien.

 

Hvor kan jeg få flere lodsedler?

Så længe vi stadig har lodsedler til rådighed, vil I kunne få flere lodsedler hos jeres leder.

I skal selvfølgelig returnere pengene for de solgte lodsedler til lederen der har udleveret lodsedlerne, så vi undgår misforståelser om man har afleveret sine lodsedler eller ikke.

Hvis det viser sig, at jeres barn ikke har modet på at få solgt alle sine lodsedler, er det vigtigt at I får returneret de resterende til barnets leder så hurtigt som muligt, så vi kan få recirkuleret lodsedlerne.

 

 

Det er ikke muligt at skrive kommentarer.

Leave a Reply

  • (will not be published)